MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Phạm vi
Toàn quốc
Cập nhật
14:22 pm | 20/08/2016
Xem
962 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension Compression

20/08/2016 14:22

Đại lý Mark-10 Việt Nam - Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam chuyên cung cấp các dòng máy test lực, momen chính hãng Mark-10. Hãy liên hệ với chúng tồi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho bạn.

PLUG & TEST INDICATORS & SENSORS
M7I Professional force / torque indicator, 110V
M5I Advanced force / torque indicator, 110V
M3I Basic force / torque indicator, 110V
PTA Plug & TestTM user-configurable adapter, with software
MR01-50 Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR01-100 Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR01-200 Force sensor, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
MR01-500 Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR01-1000 Force sensor, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN
MR01-2000 Force sensor, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN
MR01-5000 Force sensor, 5000 lbF / 2500 kgF / 25000 N / 25 kN
MR01-10000 Force sensor, 10000 lbF / 5000 kgF / 50000 N / 50 kN
Add suffix “-1” for shorter cable length, for use on ESM1500LC. Ex: MR01-2000-1
MR02-100 Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR02-200 Force sensor, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
MR02-500 Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR02-1000 Force sensor, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN
MR02-2000 Force sensor, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN
MR02-5000 Force sensor, 5000 lbF / 2500 kgF / 25000 N / 25 kN
MR02-10000 Force sensor, 10000 lbF / 5000 kgF / 50000 N / 50 kN
MR03-025 Force sensor, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN
MR03-05 Force sensor, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN
MR03-2 Force sensor, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
MR03-5 Force sensor, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N
MR03-10 Force sensor, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N
MR03-20 Force sensor, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N
MR03-50 Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR03-100 Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
Add suffix “-1” for shorter cable length, for use on ESM1500LC. Ex: MR03-50-1
MR04-025 Force sensor, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN
MR04-05 Force sensor, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN
MR04-2 Force sensor, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
MR04-5 Force sensor, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N
MR04-10 Force sensor, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N
MR04-20 Force sensor, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N
MR04-50 Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR04-100 Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR05-500 Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR50-10Z Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
MR50-20Z Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR50-50Z Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR50-12 Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR50-50 Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR50-100 Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
AC1007 Mounting kit, R50, table top
MR51-10Z Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
MR51-20Z Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR51-50Z Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR51-12 Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR51-50 Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR51-100 Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
AC1015 Mounting kit, R51 to TST-Series test stands
G1016-1 Jacobs chuck for R51, 0.028”-0.25” dia.
G1016-2 Jacobs chuck for R51, 0.062”-0.375” dia.
G1016-3 Jacobs chuck for R51, 0.078”-0.5” dia.
G1017 Bit holder for 1/4” hex, for R51
MR52-10Z Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
MR52-20Z Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR52-50Z Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR52-12 Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR52-50 Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR52-100 Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
AC1006 Mounting kit, R52, table top
AC1014 Jacobs chuck for R52, 0.062”-0.375” dia.

Chia sẽ qua twitter bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua MySpace bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua google bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua LinkedIn bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua facebook bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua stumbleupon bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua icio bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua digg bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua yahoo bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua yahoo bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua yahoo bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension CompressionChia sẽ qua yahoo bài: ESM303 - Máy đo lực căng tự động Mark-10 ESM303H – Mark 10 Vietnam - ESM303 Tension Compression
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.