MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

1,000 VNĐ

Phạm vi
Toàn quốc
Cập nhật
11:01 am | 21/08/2016
Xem
1,048 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima Vietnam

21/08/2016 11:01


Công ty TĂNG MINH PHÁT là đại lý của hãng Mat tại Viêt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm của hãng Matsushima Vietnam:

1.Belt Sway Switch

Model : ELAP-20

- Contact capacity: 15A-125, 250VAC

- Operating angle: 20 deg.: ON, 35 deg.: OFF

Marker: Matsushima

2.Pull Cord Switch

Model : ELAW-31

- Contact capacity: 15A-125, 250VAC

- Operating angle: 20 deg.

- Contact: 1C x 2

Marker: Matsushima

3.Tilt Switch (Detector)

Model : MFFP-15A1

- Operating angle: 15 deg.

- Output contact: b contact

- Contact capacity: DC24V 1A

Marker: Matsushima

4.Tilt Switch (Transducer)

Model : AMDC-12C

- Power supply: AC100/110V 200/220V 50/60Hz

- Output contact: c contact

- Contact capacity: AC250V 2A, DC125V 0.1A

- Timer: 1…10s

Marker: Matsushima

Matsushima Vietnam Belt Tear Detector (Detector)
Model : SCPT-100-35
Belt width : 1000mm
Trough angle : 35deg.
Matsushima Vietnam Belt Tear Detector (Transducer)
Type: AEDC-12LC2
Matsushima Vietnam Pull Cord Switch
Model : ELAW-61P
Matsushima Vietnam Speed Switch
Model: ESPB-030
Matsushima Vietnam Damper Actuator
DMRS-0805F
S/N: M0530-5
MATSUSHIMA Japan Balancing Relay
Type: ABVC-20B
Power source: AC90 - 245V 50/60Hz
Input signal: DC4 - 20mA or 0 - 500 ohm
Feed back signal: DC4 - 20mA or 0 - 500 ohm
Contact capacity: 250VAC 5A
MATSUSHIMA Japan Current Transmitter
Type: ADIC-30A
with potentionmeter JP-30 (0 - 500 ohm) built-in
with ladder wheel
Compatible with ADIC-30
Matsushima Vietnam Speed switch
Model: ESPB-030
Matsushima Vietnam PULL CORD SWITCH
Model: ELAW-31
Contact capacity: 15A-125, 250VAC
Operating angle: 20 deg
Contact: 1C x 2
MATSUSHIMA Vietnam ELAP-20N
Matsushima Vietnam Belt Sway Switch
Model : ELAP-20
- Contact capacity: 15A-125, 250VAC
- Operating angle: 20 deg.: ON, 35 deg.: OFF
- Details as per the attached Drawing No. C41D1183
Chia sẽ qua twitter bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua MySpace bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua google bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua LinkedIn bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua facebook bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua stumbleupon bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua icio bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua digg bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua yahoo bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua yahoo bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua yahoo bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima VietnamChia sẽ qua yahoo bài: ELAW-31 - matsushima Vietnam - Pull Cord Switch Model : ELAW-31 - matsushima Vietnam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.