MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ

EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNam

09/09/2016 23:50

ey-as-521universal-controller-moduflex-eyr-203

ey-as-225EY-AS 524-525.jpg

Kính gửi : Quý Khách hàng!

Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng các thiết bị của hãng Sauter.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:


Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com

Model Hãng
FA10 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA20 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA30 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE 125 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA50 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA100 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA200 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA300 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA500 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FP2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FP5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FH5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FH50 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SD50N100 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SD100N100 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DB50-2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DB500-2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
LB 200-2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TB 1000-0.1F Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TE 1250-0.1F Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TJ Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TB 200-0.1US Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TN 30-0.01EE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HAD 100-1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TI-D Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HMM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HMO Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HO 1K Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SMT 10K-3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 30K-6 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 30K-5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 60K-6 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 60K-5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKA 30K-4 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKA 60K-4 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 3K0.2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 6K0.5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 15K1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 30K2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 3K1NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 6K2NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 15K5NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 30K10NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 300-3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 3K-5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 6K0.1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 15K0.2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 30K0.5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 50K-3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 4K0.02 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 15K0.05 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 16K0.1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 30K0.1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 30K0.1L Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 36K0.2L Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 60K0.2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 100K0.5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AUSSTELLUNG4 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AUSSTELLUNG5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ETIKETTIERCD Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT002 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT003 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT101 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT999 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE101F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE102F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE201F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE301F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE302F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ZDR101F011 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ZDR102F021 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK13.4040S Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK13.4050S Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK82.4/3726M Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK82.4/3728M Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFC7B Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL201F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL20 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL611F200 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL611F600 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DFC17B Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DFC27B Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSA14 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSB1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSF1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HBC1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SDU1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SVU100F005 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDU1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGE1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGT3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGH1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGQ Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FCIU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
NRT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGS Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EQJW Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
STU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FXV Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
LET Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TXT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TRT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ERA Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EXR Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RDT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AKM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AKF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AR3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASV Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVN Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DEF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
MH3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AXS Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUL Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AXT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUL Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VXL Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
B6R Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUD Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUG Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
V6R Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VKR Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUD Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUG Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUS Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RXP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TKSP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TSFP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TKP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HSUP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RCP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDI Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSI Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGQ110 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 225 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 521 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 524 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 525 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 170 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 270 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EYR 203 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 260 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SDU 101 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE 152 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 264 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-IO 532 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-IO 530 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann – Yokogawa – Sauter – Sensorex – Matsusima – ……..

Chia sẽ qua twitter bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua MySpace bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua google bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua LinkedIn bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua facebook bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua stumbleupon bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua icio bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua digg bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua yahoo bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua yahoo bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua yahoo bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNamChia sẽ qua yahoo bài: EY-AS 225 Sauter, Bộ điều khiển lập trình EY-AS 225 Sauter, Sauter VietNam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.