MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Phạm vi
Hồ Chí Minh
Cập nhật
15:30 pm | 14/09/2016
Xem
901 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNam

14/09/2016 15:30

RP / RH Position Sensor

Đầu ra

Stroke Chiều dài (mm)

Nghị quyết

Multi-Chức vụPhụ kiện (884KB)

analog

50-7600

16 Bit

max. 2 Positions


296KB

SSI

25-7600

0,5 mm

-


317KB

Có thể xe buýt

25-7600

2 micron

max. 20 Vị trí


350KB

Profibus-DP

25-7600

1 micron

max. 20 Vị trí


357KB

EtherCAT

25-7600

1 micron

max. 20 Vị trí


273KB

EhterNet / IP

25-7600

1 micron

max. 20 Vị trí

3.5MB

Powerlink

25-7600

1 micron

max. 4 vị trí

1.3MB

RF cảm biến định vị

Đầu ra

Stroke Chiều dài (mm)

Nghị quyết

Multi-Chức vụBảng dữ liệu (441KB)
Phụ kiện (884KB)

analog

100-20.000

16 Bit

max. 2 Positions

SSI

100-20.000

0,5 mm

-

Có thể xe buýt

100-20.000

2 micron

max. 20 Vị trí

Profibus-DP

100-20.000

1 micron

max. 20 Vị trí

EtherCAT

100-20.000

1 micron

max. 20 Vị trí

EtherNet / IP

255-10.060

1 micron

max. 20 Vị trí

RT4 Position Sensor

Đầu ra

Stroke Chiều dài (mm)

Nghị quyết

Multi-Chức vụPhụ kiện (884KB)

SSI

25-2540

1 micron

-

2.0MB

RD4 Position Sensor

Đầu ra

Stroke Chiều dài (mm)

Nghị quyết

Multi-Chức vụ

Bảng dữ liệu (626MB)

Phụ kiện (884KB)

analog

50-5000

16 Bit

max. 2 Positions

SSI

25-5000

0,5 mm

-

Có thể xe buýt

25-5000

2 micron

max. 20 Vị trí

Profibus-DP

25-5000

1 micron

max. 20 Vị trí

EtherCAT

25-5000

1 micron

max. 20 Vị trí

EtherNet / IP

25-5000

1 micron

max. 20 Vị trí

RS IP68 / IP69K
Position Sensor

Đầu ra

Stroke Chiều dài (mm)

Nghị quyết

Multi-Chức vụBảng dữ liệu (145KB ) Phụ kiện (884KB)

analog

50-5000

16 Bit

max. 2 Positions

SSI

25-5000

0,5 mm

-

Có thể xe buýt

25-5000

2 micron

max. 20 Vị trí

Profibus-DP

25-5000

1 micron

max. 20 Vị trí

EtherCAT

25-5000

1 micron

max. 20 Vị trí

Chia sẽ qua twitter bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua MySpace bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua google bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua LinkedIn bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua facebook bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua stumbleupon bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua icio bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua digg bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Đại lý MTS VietNam_MTS Sensor VietNam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.