MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Phạm vi
Hồ Chí Minh
Cập nhật
09:31 am | 04/10/2016
Xem
525 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensor

04/10/2016 09:31

Turck_landing.jpgturck-vb-803m-bs14-multi-box-picofast-distrubution-vb803mbs14-7ad5f658fb425ed29e028ae5abbaa3acturck_uprox3_md.jpg

Kính gửi : Quý Khách hàng!

Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) chúng tôi là nhà phân phốithực hiện các dịch vụ về thiết bị Tự Động Hóa: Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ,….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com

BI2 - G12SK - AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI7-Q08-VP6X2-V1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI3-EG08-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
B5 - M18 -AD4X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BS18 - E6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIU3-EG12SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
4907UV Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18E-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI10-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI10-M30-VP4X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI10U-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15-CP40-LIU Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI2-M12AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI4-M12-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-C18-AP6X 50MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI8U-M18-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-IKE-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI30-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI4M12-AP5X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI4-M12-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI8-M18E-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI8-M18E-RP6X-H1143 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
RKM 40-2M Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
SM912DSRQD Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
SPT1-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
EH80C100S8/24P8X3PR INA Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
EH80C400S8/24P8X3PR Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI10U - M12 - AN6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI8U - M12 - AN6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI4 - M12 - AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI2 - G12SK - AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MS24 - 112 – R Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15U-CP40-FDZ30X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5 - G18 - Y1 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-G18-Y1/S.926 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-NST-AP6X-V1131 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-CP40-AP6X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI20-CP40-AP6X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
FCS G1/2A4 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
AP8X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MS24 - 112 – R Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI25-G47-VP4X-B2141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AP6X-B1441 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5U-M18-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI25U-CK40-AP6X2-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AP6X-B1341 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI10-G18-AP6X-B1341 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI10-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AP6X (BI5-G18-AP6X) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-G18-Y1/S.926 (BIM-G18-Y1/S.EOC) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI2-M12-AN6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AN6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
DBI10U-M30-AP4X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI8-M18-VP4X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-G18-Y1/S.926 (BIM-G18-Y1/S.EOC) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-G18-Y1/S926, BI 5-G18Y1 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI2-G12SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI5 - G12 - AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
DBI10U-M30-AP4X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI8-M18-VP4X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MK91-121-R/24VDC Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI75U-CP80-FDZ30X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI15-M30-AD4X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-G18-Y1/S926 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5 - G18 - Y1 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI25-CK40-LIU-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-IKT-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MK91-121-R/24VDC Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15-CP40-VP4X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MS24 - 112 – R, BI2-G12SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI5-G12-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G8-AP6X-81441 50MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5U-M18-AP6X-H1141PNP Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI25U-CK40-AP6X2-H1141 PNP Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI10-G18-AP6X-B134140MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
SPT1-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AP6X 50MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
SPT1-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI15-G30-AZ3X-B1131(4372300) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI10-G18-AZ3X-B133150MM (4372100) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI2-G12-AZ33X-B3131 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI10-G18-RZ3X-B1331 50MM, (4330790) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3 (69712) Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BS18 - E6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI30-Q130-VP4X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI3U-EG12SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AD4X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI5-M12-AN6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-NST-AP6X-V1131 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI40-CP80-Y1 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MS25 – UI Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI7-Q08-VP6X2-V1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI2-G08K-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AP6X-81441 50MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5U-M18-AP6X-H1141 PNP Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI25U-CK40-AP6X2-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI10-G18-AP6X-B1341 40MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
SPT1-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AP6X 50MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-IKE-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BIM-G18-Y1/S926 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-Y1 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MK91-121-R/24VDC Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MS24 - 112 – R Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI75U-CP80-FDZ30X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI15-M30-AD4X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
Ni8-M18E-RP6X-H1143 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
Ni2-G08K-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
Bi15-M30-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5U-Q12-AP6X2-H1131 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI30-Q130-VP4X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI25-G47-VP4X-B2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI50U-CK40-AP6X2-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI4-M12-AP6X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
Bi5-S18-AZ3X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI5-K11K-AN5X/5 1M Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
LT600M-Q21-LU2X3-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
MK91-121-R/24VDC Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI2-G12SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-M18-AZ3X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI4-M12-AZ31X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI4-M12-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI50-CP80-VP4X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15-CP40-VP4X2/S100 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI10-P30SR-VP4X2/S85 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI15-M30-AZ3X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
NI4-M12-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI15U-CP40-FDZ30X2 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AZ3X 60MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI25-G47-VP4X-B2141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18-AP6X-B1341 50MM Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
LT600M-Q21-LU2X3-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
LT600M-Q21-LU0X3-H1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI5-G18SK-AP6X Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam
BI7-Q08-VP6X2-V1141 Turck Vietnam, đại lý Turck Vietnam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 Vietnam, AT2E Vietnam , Matsui Vietnam, Redlions Vietnam, Masibus Vietnam, Kern-sohn Vietnam, Matsushima Vietnam, Rotork Vietnam, Sauter Vietnam, Sensorex Vietnam, Spohn+Burkhardt Vietnam, Valve keystone Vietnam, Von-rohr Vietnam, Yokogawa Vietnam, Mehrer Vietnam, Taiyo VietNam, Risen Machinery Vietnam, AS Scholer Bolte VietNam, PFEUFFER Vietnam, Bircher Reglomat VietNam, Wisecontrol Vietnam, Brooks Instruments Vietnam, Nireco Vietnam, Pora Vietnam, Novotechnik Vietnam, Elettrotek Kabel Vietnam, BIHL Wiedemann Vietnam, Anritsu Vietnam, Vandergraaf Vietnam, Krebs Riedel VietNam, Soldo Vietnam, Burkert Vietnam, MTS Sensors Vietnam, Sick Vietnam, Siemens Vietnam, Endress Hauser Vietnam, Dwyer Vietnam, Moog Vietnam, PULS – Power Supply Vietnam, Leine Linde Vietnam,….

Chia sẽ qua twitter bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua MySpace bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua google bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua LinkedIn bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua facebook bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua stumbleupon bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua icio bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua digg bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua yahoo bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua yahoo bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua yahoo bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensorChia sẽ qua yahoo bài: Turck VietNam, đại lý Turck vietnam, Turck sensor
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.