MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Phạm vi
Hồ Chí Minh
Cập nhật
11:40 am | 08/11/2016
Xem
1,287 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNam

08/11/2016 11:40

7003927_orig.jpg45610-2productseriesimagefile_pic_asproductseriesimagefile_pic_gr

Công ty Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính hãng thiết bị hãng Takex sensor tại Việt Nam,

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069 _ 0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham

Zalo: 0984 538 750

GA-B1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-B2 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-M3R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-M3RPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-MT1R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-MT1RPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-S05R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GA-S05RPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
G-K7B Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-BM05R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-CM4R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-CR1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-CS01R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-CS02R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-CT15 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-M4R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-R1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-S01R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-S02R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKM-T15 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-B1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-M4RF Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-M4RFPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-R01F Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-R01FPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-R10F Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-R10FPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-T10RF Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-T10RFPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-T15F Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GKS-T15FPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLT505 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLT505J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLT510 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLT510J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLT520 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLT520J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLX505 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLX505J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLX510 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLX510J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLX520 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GLX520J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM05 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM10 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM30 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM5 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GMR2RN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GMR2RN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GMR2RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GMR2RSN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-S5RT Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-S5RT-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-S5RTPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-S5RTPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-Z5RT Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-Z5RT-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-Z5RTPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GM-Z5RTPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
G-MSB1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
G-MTB1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
G-MTB2 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR02-DR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-M2CR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-M2CR-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-M2CRPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-M2CRPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GNP1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GNP2 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GNP3 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GNP5-1 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-PFA Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-PFB Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R30C Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R30C-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R30CPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R30CPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R40CR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R40CR-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R40CRPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R40CRPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R7C Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R7C-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R7CPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-R7CPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T10CR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T10CR-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T10CRPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T10CRPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T7C Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T7C-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T7CPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-T7CPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3C Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3C-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3CPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3CR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3CR-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3CRPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GN-Z3CRPN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR02-DR14 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR02S-DR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR02S-DR14 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR12GN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR12GSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR12RN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR12RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR12UVS Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR12UVSPN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR2M-DR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR2M-DR14 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR40RN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GR60RN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GS20N Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GS20RN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GS20RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GS20SN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GS5N Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GS5SN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSM2RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSR05RN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSR05RN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSR05RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSR05RSN-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSZ3RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSZ3SN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSZ5R Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSZ5R-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSZ5RS Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GSZ5RS-J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT1N Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT1SN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT205AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT210AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT21AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT22AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT23AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT25AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT27AD Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT2-DR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT2-DR14 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT2S-DR Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT2S-DR14 Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT2-WS Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT2S-WS Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT3N Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT3RSN Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT505J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT510J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam
GT520J Takex VietNam-Đại lý Takex VietNam-TMP VietNam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 Vietnam, AT2E Vietnam , Matsui Vietnam, Redlions Vietnam, Masibus Vietnam, Kern-sohn Vietnam, Matsushima Vietnam, Rotork Vietnam, Sauter Vietnam, Sensorex Vietnam, Spohn+Burkhardt Vietnam, Valve keystone Vietnam, Von-rohr Vietnam, Yokogawa Vietnam, Mehrer Vietnam, Taiyo VietNam, Risen Machinery Vietnam, AS Scholer Bolte VietNam, PFEUFFER Vietnam, Bircher Reglomat VietNam, Wisecontrol Vietnam, Brooks Instruments Vietnam, Nireco Vietnam, Pora Vietnam, Novotechnik Vietnam, Elettrotek Kabel Vietnam, BIHL Wiedemann Vietnam, Anritsu Vietnam, Vandergraaf Vietnam, Krebs Riedel VietNam, Soldo Vietnam, Burkert Vietnam,, MTS Sensors Vietnam, Sick Vietnam, Siemens Vietnam, Endress Hauser Vietnam, Dwyer Vietnam, Moog Vietnam, PULS – Power Supply Vietnam, Leine Linde Vietnam,….

Chia sẽ qua twitter bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua MySpace bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua google bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua LinkedIn bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua facebook bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua stumbleupon bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua icio bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua digg bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNamChia sẽ qua yahoo bài: Takex VietNam - đại lý Takex VietNam - TMP VietNam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.