MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ

PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNam

06/12/2016 23:10

rtemagicc_dasutomonita413_01-jpgrtemagicc_furo_monita_03-jpgrtemagicc_seiden413_01-jpgrtemagicc_furosw413_01-jpg8-21-2016 10-21-59 AM.gif

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069 _ 0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham

Zalo: 0984 538 750

Model Name Maker
MWLM-PR26C1G RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H1G RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H2G RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H2F RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H3G RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H3F RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H3S RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H7G RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H7F RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-PR26H7S RADAR LEVEL TRANSMITTER Matsushima VietNam
MWLM-FMP-M MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE92F MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE92S MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE92B MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE92SB MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE93F MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE93S MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE93B MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE93SB MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE95F MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE95S MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE95B MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
USLM-PE95SB MICROWAVE LEVEL METER Matsushima VietNam
MDVC-2S2 SOUNDING Matsushima VietNam
MDMC-2K SOUNDING Matsushima VietNam
MDMC-2S SOUNDING Matsushima VietNam
MDMC-4K SOUNDING Matsushima VietNam
MDMC-4S SOUNDING Matsushima VietNam
MWBS-TR-02 MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter) Matsushima VietNam
MWBS-TR02Exd MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter) Matsushima VietNam
MWBS-RC-02 MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver) Matsushima VietNam
MWBS-RC-02Exd MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver) Matsushima VietNam
MFFC-20C FULL DETECTOR Matsushima VietNam
AMDC-12C FULL DETECTOR Matsushima VietNam
MFIP-031W CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Detector) Matsushima VietNam
AMVC-300 CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Transducer) Matsushima VietNam
PFM-M01E DUST MONITOR Matsushima VietNam
PFM-M11P DUST MONITOR Matsushima VietNam
PFM-M11PT DUST MONITOR Matsushima VietNam
PFM-M01PEX DUST MONITOR Matsushima VietNam
Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01
INTRINSIC SAFETY DUST MONITOR Matsushima VietNam
PFM-DSW10 DUST SWITCH Matsushima VietNam
MWFS-SW-02C MICROWAVE FLOW SWITCH Matsushima VietNam
MWFM-AN-01 MICROWAVE FLOW MONITOR Matsushima VietNam
ESPB-030 SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE) Matsushima VietNam
ESPB-041 SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE) Matsushima VietNam
TL-N20ME1 Proximity swith Matsushima VietNam
ASTC-041 Transducer Matsushima VietNam
ESKB-610M Proximity swith Matsushima VietNam
ESRW-102 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRW-122 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRW-302 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRW-322 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRK-100 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRB-100 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRL-100 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
SDP-13 MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRDP-200K MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRDP-200B MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
ESRDP-200U MAGNETIC TYPE SPEED RELAY Matsushima VietNam
MHP-S05 SPEED SWITCH "RevMonitor" Matsushima VietNam
ELAW-21 PULL CORD SWITCH Matsushima VietNam
ELAW-31 PULL CORD SWITCH Matsushima VietNam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 Vietnam, AT2E Vietnam , Matsui Vietnam, Redlions Vietnam, Masibus Vietnam, Kern-sohn Vietnam, Matsushima Vietnam, Rotork Vietnam, Sauter Vietnam, Sensorex Vietnam, Spohn+Burkhardt Vietnam, Valve keystone Vietnam, Von-rohr Vietnam, Yokogawa Vietnam, Mehrer Vietnam, Taiyo VietNam, Risen Machinery Vietnam, AS Scholer Bolte VietNam, PFEUFFER Vietnam, Bircher Reglomat VietNam, Wisecontrol Vietnam, Brooks Instruments Vietnam, Nireco Vietnam, Pora Vietnam, Novotechnik Vietnam, Elettrotek Kabel Vietnam, BIHL Wiedemann Vietnam, Anritsu Vietnam, Vandergraaf Vietnam, Krebs Riedel VietNam, Soldo Vietnam, Burkert Vietnam, MTS Sensors Vietnam, Sick Vietnam, Siemens Vietnam, Endress Hauser Vietnam, Dwyer Vietnam, Moog Vietnam, PULS – Power Supply Vietnam, Leine Linde Vietnam,….

Chia sẽ qua twitter bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua MySpace bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua google bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua LinkedIn bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua facebook bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua stumbleupon bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua icio bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua digg bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua yahoo bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua yahoo bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua yahoo bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNamChia sẽ qua yahoo bài: PFM-M01E Matsushima - Đại lý Matsushima VietNam
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.