MENU SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Phạm vi
Toàn quốc
Cập nhật
10:47 am | 04/01/2017
Xem
454 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 Pora

04/01/2017 10:47

tải xuống (1).jpg9-3-2016-10-11-59-am9-3-2016 9-53-16 AM.gif

Kính gửi : Quý Khách hàng!

Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) chúng tôi là nhà phân phốithực hiện các dịch vụ về thiết bị Tự Động Hóa : Cung cấp tất cả các thiết bị trong ngành tự động hóa công nghiệp của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ,….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069 _ 0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham

Zalo: 0984 538 750

Tension controller Sensor Hãng sản xuất
PMTC-805A PR-WPD type PMTC-805A Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-WPD-AMP5 PRE-SW type PRE-SW Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-450P PR-OPS type PR-OPS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-450 PR-PMI type PR-PMI Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-550P PRE-SWL type PRE-SWL Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-550 PR-AW780/1080Ls PR-AW780/1080Ls Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-SV101N, PR-SV101LN PR-SMI type PR-SMI Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102UE PR-OPS2 type PR-OPS2 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102L PR-SM type PR-SM type Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-250 PR-AW PR-AW Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-150 PR-LSC-21 PR-LSC-21 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102LIFT PR-OPD type PR-OPD Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-106A PR-E50W PR-E50W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-100 PR-DU50W PR-DU50W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-150L PR-L16W PR-L16W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102B PR-S30W PR-S30W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-200 PR-DL2W PR-DL2W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-100L PR-E30W PR-E30W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-SV102N PR-DU30W PR-DU30W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTC-303D PR-B20N PR-B20N Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2200 Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2100AB Detector Detector Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTCB-02-I PR-LS type PR-LS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3100 PR-ELS type PR-ELS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2200RC PRTL-TP type PRTL-TP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4000C PR-CPM PR-CPM Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTC-303D-I PR-MK-300AE PR-MK-300AE Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2000R Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2100R Servo-hydraulic unit Servo-hydraulic unit Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3000 PR-SV-N20-I PR-SV-N20-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3100P PR-SV-501FH PR-SV-501FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4100 PR-SV-50G, PR-SV-80G PR-SV-50G, PR-SV-80G Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2000 PR-SV-201F-C PR-SV-201F-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2100 PR-SV1-550FH PR-SV1-550FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTCB-02 PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3000P PR-SV-S301FH PR-SV-S301FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4000 PR-SV-S201FH PR-SV-S201FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4000CP Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Tension indicator Guide & Cylinder Guide & Cylinder Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PT-LM107D PR-HED-30 PR-HED-30 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PT-104L PR-HED-25 PR-HED-25 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PT-LM106D PR-MCD,HCD type PR-MCD,HCD Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Tension detector PR-BM Type PR-BM Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-LX-100TD PR-MED type PR-MED Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-LX-030TD, 050TD PR-LC type PR-LC Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-50A PR-HC type PR-HC Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-100A PR-UM type PR-UM Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-200A PR-HES type PR-HES Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-500C PR-MCD Type PR-MCD Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-1000C PR-BS type PR-BS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTP-2T PR-BS type PR-BS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTP-3T PR-MCD-C23 type PR-MCD-C23 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTP-5T Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-100PA ETC ETC Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-200PA PR-LD-600 PR-LD-600 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-2000D PR-LD-750 PR-LD-750 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-50AB PR-LD-900 PR-LD-900 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-100AB PR-LD-1050 PR-LD-1050 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-3000E PR-SA-100 PR-SA-100 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-5000E AW630L-IR-P AW630L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
AW630L-IR-D AW630L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
AW630L-IR-C AW630L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Power Brake AW630L-IR-I AW630L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-1WI₂ AW780L-IR-P AW780L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-2WI₂ AW780L-IR-D AW780L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-6WI₂ AW780L-IR-C AW780L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10WI₂ AW780L-IR-I AW780L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20WI₂ AW930L-IR-P AW930L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-45WI₂ AW930L-IR-D AW930L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65WI₂ AW930L-IR-C AW930L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5Y₃F AW930L-IR-I AW930L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10Y₃F AW1080L-IR-P AW1080L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20Y₃F AW1080L-IR-D AW1080L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20Y₃F AW1080L-IR-C AW1080L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65Y₃F AW1080L-IR-I AW1080L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5HI₁ PRHL-2HP PRHL-2HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10HI₁ PRHL-3HP PRHL-3HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-2.5W₃ PRHL-5HP PRHL-5HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5W₃ PRHL-7.5HP PRHL-7.5HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10W₃ PRHL-10HP PRHL-10HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20W₃ PRPS-700~1500L PRPS-700~1500L Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-40W₃ PRTF-120 PRTF-120 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65W₃ PNRB-150 PNRB-150 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5YS₃ PNRB-220 PNRB-220 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10YS₃ PNRB-370 PNRB-370 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20YS₃ PNRB-550 PNRB-550 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-40YS₃ PNRB-750 PNRB-750 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-0.3 YN-24 PRPS-02 PRPS-02 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-0.6 YN-24 PRCC-08K-50K PRCC-08K-50K Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-1.2 YN-24 PRDH-050 PRDH-050 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-2.5 YH-24 PRDH-075 PRDH-075 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5 YH-24 PRDH-100 PRDH-100 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-Y4 PRDH-150 PRDH-150 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5Y₃F PRDH-200 PRDH-200 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10Y₃F PRDH-300 PRDH-300 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20Y₃F PRDH-400 PRDH-400 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-40Y₃F Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65Y₃F Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Power culth Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-0.2 AN PRC-2.5C₃ PRC-2.5C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-0.5 AN PRC-5C₃ PRC-5C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-200A PRC-10C₃ PRC-10C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-400A PRC-20C₃ PRC-20C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-1.2A₃ PRC-40C₃ PRC-40C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-2.5A₃ PRC-0.06A4 PRC-0.06A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-5A₃ PRC-0.3A4 PRC-0.3A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-10A₃ PRC-0.6A4 PRC-0.6A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-20A₃ PRC-65A₃ PRC-65A Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-40A₃ Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Hãng Pora-Pora vietnam-Thiết bị điều khiển lực căng-Thiết bị điều khiển lực- Bộ điều khiển lực căng - Bộ điều khiển lực Pora-Thiết bị đo lực Pora-Bộ ly hợp Pora - Pora vietnam - Chuyên cung cấp các bộ điều khiển lực căng, bộ ly hợp, cảm biến lực, etc Pora - Đai lý phân phối bộ điều khiển lực, Cảm biến lực, etc, bộ ly hợp Pora-Hãng Pora-Pora vietnam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 Vietnam, AT2E Vietnam , Matsui Vietnam, Redlions Vietnam, Masibus Vietnam, Kern-sohn Vietnam, Matsushima Vietnam, Rotork Vietnam, Sauter Vietnam, Sensorex Vietnam, Spohn+Burkhardt Vietnam, Valve keystone Vietnam, Von-rohr Vietnam, Yokogawa Vietnam, Mehrer Vietnam, Taiyo VietNam, Risen Machinery Vietnam, AS Scholer Bolte VietNam, PFEUFFER Vietnam, Bircher Reglomat VietNam, Wisecontrol Vietnam, Brooks Instruments Vietnam, Nireco Vietnam, Pora Vietnam, Novotechnik Vietnam, Elettrotek Kabel Vietnam, BIHL Wiedemann Vietnam, Anritsu Vietnam, Vandergraaf Vietnam, Krebs Riedel VietNam, Soldo Vietnam, Burkert Vietnam, MTS Sensors Vietnam, Sick Vietnam, Siemens Vietnam, Endress Hauser Vietnam, Dwyer Vietnam, Moog Vietnam, PULS – Power Supply Vietnam, Leine Linde Vietnam,….

Chia sẽ qua twitter bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua MySpace bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua google bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua LinkedIn bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua facebook bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua stumbleupon bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua icio bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua digg bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 PoraChia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển chỉnh biên Pora - PR DPA 550 Pora
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.